دانلود چهار گيگابايت مقالات متنوع فارسي در زمينه شهرسازي، نقشه برداري، عمران و مع
رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  بعدی
iransaze.com -> دانلود مقالات تخصصی فارسی

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 17:24    عنوان:  اولين همايش تحول در نظام اداري اس

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-50.aspx
اولين همايش تحول درنظام اداري استان قزويناين همايش در سال 1383 در قزوين برگزار شده است. اين مقالات براي علاقه مندان به مباحث برنامه ريزي مفيد مي باشد.

براي دسترسي به اصل اين مقالات به اينجا مراجعه فرماييد:http://www.esnips.com/web/ghazvinedari

همچنين عناوين اين مقالات عبارتند از:1. جايگاه دولت الكترونيك در تحول اداري2. شغل زدايي رويكري نوين در توسعه نيروي انساني3. تحول و توسعه در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي4. ارائه الگويي به منظور پيش بيني كارايي دستگاههاي اجرايي و واحدهاي سازماني در دستگاههاي اجرايي (با تأكيد بر مطالعه پژوهشي انجام شده در شعب بانك ملت استان قزوين)5. كاربرد موفق راهكارهاي علمي در تحول اداري6. كاركردهاي IT و ICT در تحولات درون سازماني و ارتباطات برون سازماني

7. جايگاه فن‌آوري در تحولات اداري با رويكردي بر استان قزوين8. برخي از ويژگيهاي منابع انساني و سازماني در تحول اداري9. بهبود رويه‌ها ، كاهش حجم مكاتبات و حذف موادهاي سازماني

10. جايگاه فن‌آوري اطلاعات در تحول اداري

11. نقش رويكرد تفكر سيستمي در اصلاح نظام اداري12. ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان و بررسي نقاط قوت و ضعف فرآيند ارزيابي

13. مديريت مشاركتي در نظام اداري ايران

14. نيروي انساني؛ محور تحول

15. جايگاه تقويت تعهد سازماني در تحول اداري

16. نيروي انساني در تحول اداري

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 17:28    عنوان:  همايش ژئوماتيك 82

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-5.aspx
دریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/geo82
عناوين مقالات در اين همايش به صورت سخنراني و پوستر عبارتند از:سخنراني:

1. بررسي خطاي حاصل از تغيير ساختار داده ها از برداري به سلولي در GIS (مطالعه موردي حوضه آبريزكاشيدار-گركان)Co-evolutionary Multi-Sensor Placement in Computer Vision. 2Truncation error in Ellipsoidal Stokes boundary-Value problem .3

4. مدلسازي پديده هاي پويا در يك GIS زمانمند5. A COMPARATIVE EVALUATION OF EXISTING GIS UNCERTAINTY REASONING THEORIES

6. تهيه يك الگوريتم جهت تعيين تعداد، محل بهينه و تخصيص بار بهينه پست هاي برق و پياده سازي آن در محيطGIS


7.حل انتگرال استوكس با استفاده از تبديل ويولت


8. Design and Implementation of a Web-Based GIS Using SVG


9. ارائه يك روش جديد درتشخيص خطاهاي بارز بر مبناي بكارگيري مفاهيم الگوريتم‌هاي ژنتيكي


10. بررسي مشخصه هاي زماني خطاي Multipath برروي مشاهدات فاز موج حامل درسيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS) و ارائه يك مدل تجربي براي آن
غلامرضا جودكي


11. Location Based Services ; Geomatics Approach12. A Comrrehensive Spatial Uncertainty Model For An Object –Based GIS


13. Evaluation of the Map Revision Potential of IKONOS


14. بهبود عملگرThiessen جهت تعيين حوزه مراكز خدماتي15. بررسي پايداري شبكه ژئوديناميكي ايران


16. رعايت اصول زيست محيطي در مسيريابي با استفاده از GIS17.طراحي و اجراي يك ساختار توپولوژي گسترش يافته درسيستم هاي اطلاعات جغرافيايي18. يك روش نيمه خودكار براي استخراج عوارض خطي از تصاوير رقومي تك باندي


19. An Investigation for real time comprehensive sensor modeling

22. توسعه الگوريتم ديكسترا براي تعيين كوتاهترين مسيرGIS با تاكيد بر داده هاي حجيم


23. طراحي وپياده سازي يك سيستم اطلاعات جغرافيايي پويا با تاكيد برآناليز انتخاب مسير بهينهAutomatic Road Extraction From IKONOS PAN-SHARPENED . 24
Image using Mathematichal Morphology


25.ارزيابي توانايي روش هاي مطرح درادغام تصاوير ماهواره اي در سنجش از دور26. بهبود دقت طبقه بندي به روش بيشترين شباهت با استفاده از احتمالات اوليه27. ارزيابي قابليتهاي شبكه هاي عصبي مصنوعي در طبقه بندي شيء پايه تصاوير ماهواره‌اي28. طراحي وپياده سازي يك روش اتوماتيك به منظور هم مرجع نمودن تصاوير ماهواره اي29. تلفيق تصاوير ماهواره اي با استفاده از تجزيه مولتي رزولوشن wavelet


30. بدست آوردن مدل ارزش (costmodel) شبكه راههاي ايران در محيط سيستم اطلاعات مكاني (GIS)


31. Subpixel Classification on the Hyperspectrual Images for Accuray Improvement of Classification Results


32. ارزيابي توانايي روش هاي تناظريابي برمبناي ناحيه به منظور تهيه نقشه اختلافات درتصاوير فتوگرامتري بردكوتاه


33. Presenting Urban Development Model by Using Environmental
Models & GIS & RS (North-West of Tehran)


به صورت پوستر:
1. بررسي ومقايسه روش هاي مختلف براي تغيير شكل كرنل استوكس و مقايسه بين آنها براي منطقه ايران2. استفاده از سيستم اطلاعات مكاني (GIS) به عنوان يك ابزار حمايت ازتصميم گيري دربرآورد هزينه طرحهاي عريض سازي معابر3. برآورد تبخير و تعرق پتانسيل درحوزه آبخيززنجانرود با استفاده از يك سامانه اطلاعات جغرافيايي4. نقش زير ساختارملي اطلاعات مكان مرجع (NSDI) درتحقق اهداف فن آوري اطلاعات (IT) در ايران


5. Motion Modeling In GIS:A case Study on
Motion Planning in Space-Time


6. Multi Object Optinization of Geodetic Network

7. جايگاه و نقش كاداستر، توليد نقشه هاي كاداستر و پايگاه داده هاي حقوقي در عمليات مربوط به ثبت اسناد و املاك

8. درون يابي ميزان ثقل با استفاده از تئوري ويولت9. استفاده از شبكه عصبي هاپفيلد جهت برچسب گذاري عوارض نقطه اي10. A Comparative Evaluation of Existing GIS uncektainty Reasoing Theories

11. A Wavelet Based Inverse Vening Meinesz Formula

12. بررسي مفاهيم پايه ، طراحي وپياده سازي يك سيستم كاداستر سه بعدي

13. ارزيابي الگوريتمهاي كوتاهترين مسير با تاكيد برالگوريتم Dijkstra وكاربردهاي آن در GIS


14. ارزيابي قابليت الگوريتم هاي طبقه بندي مبتني برزاويه وكتابخانه طيفي در بارزسازي لكه هاي نفت بر روي تصاوير AVHRR خليج فارس

15.محاسبه ضريب سيل خيزي با استفاده از GIS در سطح استان زنجان

16.بررسي و برآورد روند تخريب جنگلها با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست و يك سيستم اطلاعات جغرافيايي


17.پهنه بندي اولويت وپتانسيل شدت فرسايش در اراضي حوزه آبخيز زنجانرود با استفاده از GIS18. از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) تاسيستمهاي اطلاعات واقعيت مجازي (VRIS)19. بررسي رفتارخطاهاي سيستماتيك درترازيابي رقومي دقيق

20.. مطالعه امكان تفكيك درصد اختلاط گونه اي راش و ممرز جنگلهاي شمال ايران با استفاده از تصاوير ماهواره لندست21. تعيين فاصله بهنيه بين گريدها و تعداد نقاط در تهيه DTM

22. طراحي وپياده سازي يك محيط GIS كاربرپسند براي شبكه گاز شهري

23.تلفيق مستقيم (on-line) سيستم فتوگرامتري و سيستم هاي مبتني بر CAD با تاكيد بر توليد اطلاعات ساختار يافته جهت سيستمهاي GIS

24. الگوريتمي جديد در استخراج اتوماتيك آبراهه هاي حوزه آبخيز با استفاده از GIS Programming


25.پهنه بندي يا ردانگ هاي بيابان لوت با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي26. ارزيابي توانايي تكنيكهاي مختلف شارنوري در ايجاد نقشه اختلاف (Disparitymap) درفتوگرامتري برد كوتاه


27. تعيين شدت فرسايش و رسوبزايي اراضي در حوزه آبخيز تهم چاي با استفاده از مدل پسياك و GIS28. پهنه بندي خشكسالي هاي حوزه كارون به كمك SPI در محيط GIS


29.Geometric Evaluation of 2D/3D Generic Sensor Models for
Mathematical Modeling of IKONOS Imageries30.كاربرد تبديلات موجك براي آشكارسازي وكاهش اثر چندگانگي مسيرازمشاهدات GPS


31. پيش بيني شرايط خشكسالي با استفاده از شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گياهي‌(NDVI) در ايران


32.كاربرد مدلهاي تصميم گيري تحليل چند عامله براي ارزيابي ريسك خشكسالي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS


33.برآورد TEC در يونسفر اصفهان


34. ارائه سيستم هشداردهنده و حامي امدادرساني درمديريت سوانح ريلي با استفاده از تلفيق GIS و GPS


35. استفاده از روش Weights of cvidence در مدلسازي در محيط GIS

36. تعيين تناسب اراضي براي توسعه آينده شهري از ديدگاه اكولوژيكي(مطالعه موردي: شهر تهران)


37. كاربرد تكنولوژي عامل ها (Agent) در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و اجراي عامل مديريت توابع براي Web-GIS سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشوراز ميان اين مقالات مقاله آخر از بخش سخنراني و مقاله اول بخش پوستر به ترتيب به دليل حجم بالا و مشكل داشتن فايل آپ نشدند.براي دسترسي به اصل اين مقالات به اينجا مراجعه فرماييد:http://www.esnips.com/web/geo82

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 17:30    عنوان:  همايش ژئوماتيك 83

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-4.aspx
همايش ژئوماتيك 83عناوين مقالات در اين همايش به صورت سخنراني و پوستر عبارتند از:سخنراني:1. مثلث بندي هوايي قابل کنترل با عوارض خطي


2. طراحي و اجراي مدل داده اي مناسب براي راههاي ايران


3. بررسي پارامترهاي موثر در طراحي يک شبکه فتوگرامتري


4. روشهاي پيش بيني آنامولي جاذبه


5. Surface Deformation Patterns Analyze using 3D Finite Element method (case study skane area, Sweden )


6. Towards Modeling Urban Growth with Using Cellular Automata(CA) and GIS


7. بررسي مقايسه‌اي مدلسازي رياضي تصوير فضايي ايکونوس به روش پارامترمداري و توابع رشنال


8. Laser –Photogrammetric Mapping of Bam Citadel(Arg-E-Bam)


9. آناليز داده هاي تصاوير ابرطيفي بمنظور استخراج اطلاعات با استفاده از الگوريتم موجک

10. بررسي روشهاي ارزيابي کيفيت مکاني نتايج ادغام تصاوير
11. آناليز پايداري نقاط مبنا در شبکه هاي آشکارسازي تغيير شکل براساس نگرش Robust
12. بررسي تغييرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافي
13. کاربرد شبکه هاي عصبي در ناوبري سيستم تعيين موقعيت جهاني GPS
14. مانيتورينگ خطوط ساحلي درياچه اروميه با استفاده از يک روش نيمه اتوماتيک جديد
15. تعيين سطح متوسط (MSL) درياي عمان و خليج فارس با استفاده از آناليز مشاهدات جزرومدسنج‌ها در فضاي ويولت
16.توسعه مدل بارش- رواناب با استفاده از GIS
17. بررسي اثر دقت تصحيح شرايط جوي بر روي دقت برآورد مختصات درشبکه‌ژئودتيک برج‌ميلاد
18.A Comparison of Sampling Schemas For Assessing The Accuracy of Classified Remotely Sensed Data
19.بهبود طبقه بندي تيپ هاي جنگل از طريق تلفيق داده هاي طيفي وکمکي به روش تعيين پيش احتمال و ايجاد مدل هاي مکاني وقوع طبقات
20. اندازه گيري بدنه خودرو با استفاده از دوربين متريک
21. بررسي مسائل موجوددر زمينه طراحي سيستم هاي فتوگرامتري براي مدلسازي سه بعدي دست
Improved Denoising of Sar Images Corrupted By Speckle Noise22.

23. مکانيابي‌کاربري اراضي شهري با استفاده ازسيستم‌هاي‌اطلاعات‌جغرافيايي‌فازي (Fuzzy-GIS)
24. طراحي و پياده سازي يک الگوريتم موازي براي توليد مدل رقومي زمين به روش پردازش خوشه‌اي
25. بهينه سازي الگوريتم SPARK جهت تهيه نقشه کاربري اراضي از تصاوير ماهواره‌اي
26.Developing Spatial Data Infrastructure to Facilitate Disaster Management

27. ارائه روشي مناسب جهت مکانيابي پارکينگ عمومي
28.استفاده از پايگاه داده زمانمند در مديريت کيفيت هوا
29. تشخيص اتوماتيک اشيا سه بعدي برمبناي بکارگيري همزمان داده هاي طيفي و ارتفاعي LIDAR
30.روشي نوين در پيش‌بيني قابليت ديد جهت اتوماسيون طراحي شبکه هاي فتوگرامتري برد کوتاه
31.تعيين اتوماتيک مدل رقومي زمين از داده هاي LIDAR
32. کاربرد تکنولوژي GIS و RS در معرفي ‌سايتهاي‌ مناسب ‌جهت‌ کشت‌گونه‌جنگلي‌ Acer negundo
33.بکارگيري تکنيک هاي مطرح در فتوگرامتري رقومي بردکوتاه به منظور مانيتورينگ تغييرات ابنيه تاريخي
34.تهيه نقشه تراکم جنگل با استفاده از فن آوري سنجش از دور


پوستر:The Plan for Development of Iranian Data Exchange Standards (IDES) .1
2. استفاده از پايگاه داده‌هاي کاداستر رقومي جهت مديريت Monitoring ثبت املاک در کشور
3. محاسبه مقدار و اقعي ‌ انرژي ‌ تابشي ‌ يك پيكسل براي كاليبراسيون ‌ داده ‌ هاي ثبت شده در باند حرارتي
4. تعيين مناسب‌ترين روش تهيه نقشه‌هاي پوشش منابع طبيعي در مقياس 250000: 1 با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي در ناحيه دشت ارژن
5. كاربردتوامان باندهاي اوليه، ‌شاخص ‌ هاي گياهي و باندهاي فيوژن جهت تهيه نقشه درصد پوشش گياهي
6. بررسي روشهاي مختلف Stereo Matching و بررسي بكارگيري آنها در توجيه نسبي فتوگرامتري بردكوتاه
7. بررسي نقش مركز هماهنگي داده ‌ ها در SDI و چگونگي اجراي آن
8. نگرشي بر سيستم هاي رديابي آني وسايل متحرک و ارتباطات مخابراتي آن
9. بهبود ميدان ثقل رفرانس سوميگيليا ناپيزتي براي منطقه ايران
10. بررسي روشهاي فتوگرامتري در ماشين بينايي و كاربرد آن صنعت
Implementing Wireless GIS: Geo-data Approach .11
12. كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در طراحي و مديريت شبكه كابل مخابرات
13. Feasibility Analysis of Using Global Positioning System (GPS) for Collecting Dynamic GIS Data
14. كاربرد RS و GIS در بررسي روند تغييرات تغييرات بيابان زايي (منا طق خشك شمال استان اصفهان)
15. تعيين مختصات نجومي با استفاده از تلفيق مشاهدات GPS و Total Station
16. بررسي و مقايسه روشهاي مختلف درونيابي يك بعدي
17.Introducing Correctness Coefficent as an Accuracy Measure for sub Pixel Classification results

Towards an Iranian Geospatial Data Transfer standard .18
Agricultural Cadastre.19
20. نقش GIS در تعيين عوامل موثر بر شدت فرسايش حوضه هاي آبخيز(مطالعه موردي حوضه آبخيز شاقوي خمين (
21. معماري سيستم پايگاه داده در كاداستر مالي
22. تهيه نقشه آبرفتهاي کواترنري استان زنجان با استفاده از RS-GIS
Satellite Image Fusion Using Wavelets Transform .23
24. مقايسه شاخص ‌ هاي گياهي حاصل از باند ترمال با شاخص ‌ هاي حاصل از باندهاي انعكاسي در مطالعات منابع زميني
25. پياده سازي يک سامانه اطلاعات مکاني جهت استفاده در حفاظت از محيط زيست
26. پهنه بندي شدت فرسايش حوزه آبخيز زنجانرود به کمک مدل EPM در محيط GIS

27. توليد تصاوير موزائيك شده يكپارچه كل كشور با استفاده از تصاوير سنجنده ETM
28.مشخص نمودن حوضه آبريز با استفاده از GIS
از ميان اين مقالات ، مقاله " تهيه نقشه تراکم جنگل با استفاده از فن آوري سنجش از دور " به دليل حجم بالا آپ نشده است.براي دسترسي به اصل اين مقالات به اينجا مراجعه فرماييد:http://www.esnips.com/web/geo83

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 17:33    عنوان:  همایش ژئوماتیک 84

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-82.aspx
همایش ژئوماتیک 84این همایش در سال 1384 در تهران برگزار شده است. در این همایش حدود 70 مقاله ارائه شده که در حال حاضر 29 مقاله از این همایش در بانک مقالات پرنده سفید موجود است.دریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/Geo84

همچنین عناوین مقالات این همایش عبارتند از:1. برآورد تبخير و تعرق واقعي با استفاده تصاوير MODIS و الگوريتم سبال

2. تخمين تراكم ترافيك با استفاده از منطق فازي و بررسي كاربردهاي آن در سيستم هاي اطلاعات مكاني

3. بررسي تاثير تكنيك هاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكسي

4. كاربرد تابع مشخص نرمال چوله براي كاهش خطا در كلاس بندي تصاوير ماهواره اي

5. استفاده از معادلات شبه مشاهده در تعيين دماي سطح

6. Tests on Differential interferometric Synthetic Aperture Radar (D_InSAR) Data from ERS Tandem Mission

7. شبيه سازي آتش‌سوزي جنگل با استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني

8. طراحي و پياده سازي يك سيتم اطلاعات مكاني سيار در محيط كامپيوترهاي PDA

9. يك سيستم اطلاعات مكاني همراه براي مديريت امداد و نجات: مباني و پياده سازي

10. لزوم تهيه نقشه هاي كاداستر منابع طبيعي كشور و تشكيل پايگاه سامانه اطلاعات زمين LIS

11. بررسي دقت، همبستگي عرضي و همبستگي زماني مشاهدات فاز و كد GPS در انواع گيرنده ها

12. نمايش نشست زمين در اثر استخراج مواد نفتي با استفاده از روش SAR اينترفرامتري در سنجش از دور

13. ارزيابي دقت مدلهاي IDW و Kriging جهت درونيابي داده هاي سطح آب زيرزميني دشت ميان آب شوشتر

14. استفاده از آناليزهاي مكاني و آماري سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشف تجمع مكاني بيماري‌ها(نمونه موردي: كشف تجمع مكاني سرطان معده در ايران)

15. ايجاد تصاوير حرارتي سطح آب خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي Terra-MODIS

16. Robust Maximum Likelihood Estimation of Huber in Geodetic Networks and Multi-outlier Detection

17. ارزيابي قابليت داده‌هاي ماهواره‌اي سنجنده ETM+ در تفكيك اراضي جنگلي مناطق كوهستاني زاگرس (منطقه مورد مطالعه: حوزه سرخاب خرم‌آباد)

18. مديريت كيفيت آب با استفاده از كاوش داده‌هاي مكاني

19. بررسي قابليت هندسي و محتوي اطلاعات تصاوير با قدرت تفكيك بالا ايران در تهيه نقشه

20. استفاده ازروش تداخل سنجي راداري در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در تركيه

21. شناسايي و ارزيابي اراضي جنگلي با استفاده از RS_GIS در استان زنجان

22. مقايسه معماري هاي مختلف Web-GIS از منظر امكانات ونحوه پياده سازي

23. QUALIFICATION AND REFINEMENT OF THE IRANIAN GRAVITY DATABASE

24. تعيين مناسبترين مدل رياضي تصحيح خطاي انكسار براي مشاهدات ترازيابي دقيق رقومي در منطقه ايران

25. كاربرد فتوگرامتري جهت تشخيص بيماري اسكوليوسيس

26. Statistical Landslide Risk Zonation on the Shourijeh Formation in GIS Framework

27. Effect of groundwater level changes on geodetic observations: case study of Tehran basin, Iran

28. مسيريابي جاده بر اساس اصول زيست محيطي با استفاده از GIS مطالعه موردي: جاده پارچين در شرق تهران)

29. استفاده از داده هاي چند طيفي ماهواره IRS-1D براي شناسائي عوارض نقشه هاي توپوگرافي پوشش 1:50000

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 17:36    عنوان:  همایش ژئوماتیک 85

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-83.aspx
این همایش در سال 1385 در تهران برگزار شده است. در این همایش بیش از 90 مقاله تخصصی ارائه شده است که در حال حاضر 80 مقاله آن در بانک مقالات پرنده سفید موجود است.دریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/Geo85
همچنین عناوین مقالات این همایش عبارتند از:
Modification of ellipsoidal Stokes function .1

2.همه چیز درباره گالیله

3. نقش SDI و Mobile GIS در مدیریت حوادث

4.Principles of Using Integrating GPS and Neural Network in Surveying Displacement of Large Span Bridges

5.SCALAR RISK FUNCTIONS AS CRITERIA FOR DATUM DEFINITION IN GEODETIC NETWORKS

6. بررسی دقت فتوگرامتری برد كوتاه در مدلسازی تجهیزات صنعتی

7.ارزیابی روش تعیین موقعیت ماهواره ای دقیق (PPP)

8.آنالیز طیفی و تشكیل مدل هارمونیك مولفه های جزر و مدی ایستگاه های خط ساحلی خلیج فارس

9.یكپارچه سازی اطلاعات خروجی توتال استیشن ها در قالب نرم افزار جامع رایانه ای

10. الگویی برای مكان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS

11.بررسی الگوریتم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیك استخراج راه از تصاویر رقوی با تاكید بر روش فازی

12. تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS

13. ارزیابی داده های ارتفاعی ماهواره Topex/Poseidon با استفاده از داده ای ارتفاعی دقیق

14.نقشه برداری در تونلهای بلند تجربه عملی در پروژه تونل 24 كیلومتری كوهرنگ 3

15.بررسی ساختارهای مختلف Clearinghouse ملی جهت رسیدن به ساختار بهینه

16.بررسی روند پیشرفت تكنولوژیهای نمایش نقشه بر روی اینترنت

17.ارائه مدل ارزش راه هابا تكیه به روش AHP و كاربرد آن در GIS

18.بررسی روشهای اندازه گیری و كنترل ابعادی در صنعت و جایگاه فتوگرامتری صنعتی

19.تاملات فركتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مكانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران)

20. بررسي دلايل عدم انطباق ژئومتري و اطلاعات توصيفي در داده هاي فضايي كشور

21. مکان يابي بهينه کاربري اراضي شهري با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي نمونه موردي: فضاي سبز شهر ياسوج

22. ارزیابی تجزیه خطی پیكسلهای مختلط درمناطق كوهستانی

GIS .23 و مسیر یابی با تكیه بر فرایند تكراری

24. كاربردهای GIS در پاكسازی مناطق آلوده به مواد منفجره

25. قابلیت تعامل میان نرم افزارهای Internet GIS فن آوریهای سرویسهای وب

26. بررسی روند بیابان زایی كویر سگزی اصفهان با تصاویر سنجنده MSS و +ETM لندست

27. ارزیابی و پهنه بندی درجه تناسب توسعه فیزیكی شهر تبریز با استفاده از GIS

28.برازش یك مدل مكان - آماری بر بیماری سرطان پوست به منظور حمایت از تصمیم گیری

29. بررسی نقش كاربری مناسب اراضی در كاهش سیلخیزی حوضه آبخیز زیدشت طالقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

30. تهیه نقشه پوشش اراضی كشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS

31. شناسائی بافتهای فرسوده با استفاده از سیستم های اطلاعات مكانی (GIS)

32. كاربرد های GIS در صنعت برق

33. بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مركزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR

34. تفكیك مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهوارهای

35. تحلیل متالوژنیك پتانسیل آانی سازی مس درمنطقه طارم با سه روش Weight of Evidence Artificial Neural Networks و ( CA) Characteristic Analysis،( WOE)

36. بررسی امكان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس 1:50000 در استان اصفهان با استفاده از تصاویر روزانه سنجنده MODIS

37. ارزیابی تاثیر اندازه داده های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابر طیفی

38. ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مكانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای

39. اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل كاربری اراضی

40. ارزیابی قابلیت GPS برای اندازه گیری خصوصیات مورفومتری فرسایشهای خندقی و مقایسه نتایج آن با روشهای سنتی

41. دوربینهای هوایی رقومی

42. كاربری از سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) و الگوریتم ژنتیك در انتخاب مسیر بهینه كامیونهای حامل مواد خطرناك

43. ارزیابی اثرات خشكسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشتهای شمال همدان)

44.پایگاه اطلاعات مكانی همراه بر مبنای فناوری اینترنت بی سیم: مبانی و پیاده سازی

45. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت های زویرچری و خران با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS

46. استخراج عوارض از تصاویر بااستفاده از منطق فازی مطالعه موردی مسیر رودخانه كارون در تصاویر لندست

47. تست دقت هندسي تصاويرماهواره اي با آرايش خطي جهت استخراج اطلاعات هندسي دوبعدي وسه بعدي

48.پیاده سازی وب سرویس نقشه ای

49.مقایسه ی روش های سنتی و روش نوین در پیكتاژ و محاسبات عملیات خاكی

50. بررسی انواع روشهای موجود برای تصمیم گیری چند معیاری درGIS51. ارزیابی كاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبكه بندی عرصه های جنگلی

52.تاثیر انحناء خط شاقولی بر روی مولفه های انحراف قائم

53.استفاده از خطای چندگانگی مسیر سیگنال های GPS برای آشكارسازی تغییر شكل سطوح

54. جانمایی دوربین در فتوگرامتری صنعتی بروش بهینه سازی چندگانه تكاملی

55. طراحی مدل نوین ارزیابی توان اكولوژیك سرزمین ایران به منظور استقرار كاربری توسعه شهری وخدماتی

56.بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیكسلهای تصاویر چندطیفی و پانكروماتیبك بر كیفیت طیفی تصاویر تركیب شده

57.مكان یابی خوابگاه های دانشجویی با استفاده از GIS

58. كاربرد GIS در مديريت بحران مطالعه موردي بر قابليت استفاده ازمنطقه عسلويه59.ارزیابی تصاویر سنجنده ماهواره IRS-1D در تولید نقشه تصویری

60.تهیه نقشه ضریب گسیل ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS

61.وضعیت كنونی و چشم اندازهای آینده در زمینه ماهواره های تجاری تصویربرداری

62.مسیریابی بهینه منطبق بر اصول زیست محیطی با استفاده از GIS مطالعه موردی : مسیریابی بین دو موقعیت مكانی در استان مركزی

63.تحقیقی در ایجاد یك دیتوم دینامیك منطقه ای برای ایران

64.آشكارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی

65. معرفی قابلیتها و كاربردهای اسكنر فتو لیزری سه بعدی

66.بررسی توان داده های ماهواره ای + ETM جهت تفكیك تیپهای پوششی جنگل در جنوب زاگرس (مطالعه موردی دزفول )

67.فیلترینگ داده های لیزر اسكنر با تكیه بر تولید DTM

68. ارائه مدلی جدید در آشكارسای تغییرات كاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

69.استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت آلودگی هوای شهر تبریز

70.محاسبه و میزان جابجایی در نقاط بر اساس مدلهای مختلف درمنطقه ایران

71.استفاده از تركیب طبقه بندی كننده ها به منظور طبقه بندی داده های ابرطیفی

72.آنالیز و استراتژی پردازش شبكه دائم GPS ایران

73.ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبكه های فتوگرامتری برد كوتاه

74.پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تكنیكهای RS و GIS و مدل MPSIAC

75. كاربرد منطق فازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS

76.ارزیابی خطر پذیری فرسایش خاك با استفاده از مدل USLE در محیط GIS (مطالعه موردی : بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود)

77.تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

78. پهنه بندی خطر زلزله در البرز مركزی بر مبنای نرخ ممان لرزه ای حاصل از مشاهدات GPS

79.بهبود اعوجاجات هندسی نقشه های پوششی زمین شناسی

80. بررسی قابلیت اطلاعات دامنه تصاویر رادار ماهواره ای جهت تهیه نقشه مناطق تخریب شده در زلزله (مطالعه موردی زلزله بم)

دریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/Geo85

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 17:59    عنوان:  همايش ژئوماتيك 86

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-78.aspx
همايش ژئوماتيك 86اين همايش در سال 1386 درتهران برگزار شده است. در حال حاضر 35 مقاله از مقالات اين همايش در بانك مقالات پرنده سفيد موجود است.دريافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/Geo86
همچنين عناوين اين مجموعه مقالات عبارتند از:1. ارزیابی دقت اطلاعات ارتفاعی استخراج شده از زوج تصویر ماهواره آیکونوس(مطالعه موردی تهران)

2. بررسی الگوریتمهای مختلف برای مدلسازی و تعیین بهترین مسیر تخلیه اضطراری در اسکان موقت

3. سرویس های اطلاعات مکانی همراه توزیع یافته

4. شبیه سازی عامل مبنا در سیستمهای اطلاعات مکانی (مطالعه موردی:راه یلبی در مورد بیمارستان)

5.کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه (شهرستان رباط كريم)

6. مدیریت شبکه فاضلاب منطقه شهری کیانپارس وکیان آباد با طراحی ژنودیتابیس و شبکه هندسی

7. استفاده از سامانه اطلاعات مکانی برای شناسایی مناطق مناسب جهت احداث سد بر اساس پارامترهای کمی

8. ترکیب تصاویر سنجش از دور بر پایه انتقال رنگی و با استفاده از تبدیل قابل موجک تفکیک ناپذیر(NWFT)

9. کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INSو توجیه مستقیم دوربین هوایی

10. بهینه سازی در فضای توصیف به منظور افزایش دقت طبقه بندی

11. مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری

12. درونیابی DTMبا بکارگیری تکنیک shape from shading بر روی تک تصویر رادار و مقایسه آن با سایر تکنیکهای درونیابی

13. استفاده از GEOSTATIATICو الگوریتم LSU به منظور تعیین گیاهان در معرض آلودگی کادمیوم

14. تعیین اتوماتیک ساختمان های تخریب شده از زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا

15. استخراج ساختمانهای تخریب شده ناشی از زلزله از روی تصاویر با رزولوشن بالا با استفاده از آنالیز بافت

16. طراحی و پیاده سازی نحوه زمان بندی داده های مکانی ایستا در سیستم های اطلاعات مکانی جهت حفظ سابقه تاریخی عوارض

17. اثر تغییرات جانبی دانسیته جرم توپوگرافی بر روی ارتفاع ژئويید در ایران

18.مدل سازی میدان جابجای سه بعدی حین وقوع زلزله یک گسل،مطالعه خاص:گسل بم

19.کالیبراسیون هندسی پروژکتور در سیستم نور ساختار یافته به روش فتوگرامتری برد کوتاه

20.تعیین مقدار بخار آب موجود در اتمسفر با استفاده از تخمین تاخیر تروپوسفری سیگنالهای GPS در شبکه ژنودینامیک سراسری ایران IPGN

21. مدل سه بعدی ویسکوالاستیک المان محدود برای بررسی تغییر شکلهای سطحی گسل شمال تهران

22. بارز سازی کنتراست در تصاویر ماهوارهای با روشنایی غیر یکنواخت

23. تعیین اعوجاج قطعات هواپیما با استفاده از روش فتوگرامتری صنعتی غیرآنی کم هزینه

24. تلفیق سنجش از دور وGISدر پتانسیل یابی منابع آب زیر زمینی محدوده لالی

25. تفکیک نوع محصولات کشاورزی با استفاده از داده فراطیفی HYPERION

26. طرح اندازه گیری ثقل زمین و ارتفاع دقیق بر روی قله دماوند و گسترش خط کالیبراسیون ملی ثقل ایران

27. کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک

28.ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیترانه آب زیر زمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC

29. محاسبه خطای کالیبراسیون ثقل شبکه چند منظوره فیزیکال ژنودزی و ژنودینامیک ایران

30. ارائه روش جدید جهت تبديل تصویر آرایه خطی به تصویر فریم مجازی

31. تهیه مدلی یکپارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)با GIS به منظور حل مسائل تصمیم گیری در شهرسازی

32. تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق داده های آلتیمتری topex/posedion,وers1 و با استفاده از مدل جزر و مد بدست آمده از آلتیمتری

33.طراحی و پیاده سازی یک سیستم مبتنی بر خدمات مکان مبنا جهت راهیابی با استفاده از شاخص های مکانی

34. تهیه نقشه حساسیت به بیابان زایی با تلفیق تکنیک های سنجش از دور GISو روش ESAS

35. اثر تغییرات جانبی دانسیته توپوگرافی و ناهمواریهای زمین بر روی ارتفاعات ارتومتریک

86 مقاله ديگر نيز به شرح زير :
1. Modification of Geometric Accuracy Geo-Rectified Images using Rational Function Model and Orbital Parameter Model

2. بررسي و ارزيابي کيفيت آب زيرزميني دشت دالون سرله با استفاده از GIS(چکیده)

3. INTEGRATION OF AGENT-BASED MODELIING AND GIS FOR URBAN SIMULATION

4. در L مقايسه ي روش تست ثبات كلي و مينيمم سازي نرم 1 شبكه هاي ميكروژئودزي

5. بررسی زبانهای نشانه گذاری جهت دستیابی به تعامل پذیری در GIS

6. بررسی و ارزیابی روشهای بهنگام سازی داده های مکانی

7. تصحيح هندسي عكسهاي هوايي با استفاده از توابع رشنال

8. مفاهيم پايه وروشهاي حل مينيمم سازي نرم 1 آن در نقشه برداري

9. The role of mobile GIS and SDI in emergency management

10. تناظریابی و یکپارچه سازی داده های مختلف در GIS

11. كاربرد SVG و VML با استفاده از الگوي GIS در نظام اطلاعات سلامت

12. مدلسازي شبکه توزيع آب به منظور يکسان سازي فشار

13. تعيين بهينه مدل درون يابي براي كميت ها جهت استفاده در سامانه هاي اطلاعات مكاني

14. کاربرد GIS در امداد رسانی تصادفات جاده ای

15. بکارگیری GIS در پیاده سازی مدلی جهت کمک به مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری

16. زمین مرجع کردن مستقیم با تلفیق INS و GPS: قابلیت ها و مشکلات

17. تعيين تخريب شريانهاي حياتي ترابري دراثر وقوع زلزله

18. تفسير پروفيل تغييرات NDVI سنجنده MODIS در كلاسهاي مختلف نقشه پوشش

19. بررسی روشهای مختلف استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر پر طیفی

20. تعیین اندازه پیکسل هیدرولوژیکی منایب برای نقشه های توپوگرافی 1:25000 ایران

21. مدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از GIS با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای طبقاتی

22. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص ساختمانها در تصاویر ماهواره بزرگ مقیاس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

23. توليد اطلاعات ساختار يافته براي GIS بر اساس روابط توپولوژيك عارضه راه با استفاده از تلفيق مستقيم سيستمهاي فتوگرامتري و CAD

24. بررسی و ارزیابی شبکه های اطلاعات بحران در دنیا جهت ایجاد شبکه اطلاعات بحران در ایران

25. کاربردهایی ازGPS در مهندسی برق- قدرت

26. ارائه روشي براي اندازه گيري قطرمخازن با استفاده از دوربينهاي تئودوليت وتوتال استيشن

27. بررسی و ارزیابی روشهای اتوماتیک شناسایی تغییرات هندسی عوارض از روی عکس های هوایی

28. ارائه روشی بهینه در تصحیح اثر هوآویزها در تصاویر سنجنده ASTER

29. بررسی و ارزیابی مدلهای تحلیلی ارائه شده در زمینه دادهای مکانی – زمانی و پیشنهاد مدل بهینه

30. بررسی تکنیکهای مختلف خوشه بندی به روش نظارت نشده

31. سيستم مديريت برمبناي هدف MBO ابزار بودجه ريزي عملياتي در سازمان نقشه برداري كشور

32. بررسي امكان توليد نقشه پوشش گياهي در مقياس 1:500000 در استان قزوين با استفاده از تصاوير روزانه سنجنده MODIS

33. زير ساختار ملي اطلاعات مکانی (NSDI ) نياز يا ضرورت

34. آناليز داده هاي تايد گيج وGPS براي تعيين سطح متوسط دريا در منطقه ناي آلساند نروژ

35. نقشه برداری فضاهای سبز شهری با استفاده از تصاویرماهواره QUIK BIRD

36. کاربرد GIS درمکانیابی پارکینگهای طبقاتی به روش OWA(مطالعه موردی: منظقه یک شهر تهران)

37. بررسي نحوه ادغام سيستم هاي همراه و زيرساخت داده هاي مکاني

38. بررسي صحت و عملکرد روش DLT در تصحيح تصاوير

39. مديريت عمليات مميزي شهري بر اساس سامانه هاي اطلاعات مكاني

40. مقايسه سه روش طبقه بندي فازي، شبكه عصبي و(Quick bird) كمترين فاصله در تصاوير ماهواره اي

41. طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس

42. بررسی توانایی داده های ماهواره ای GRACE در تعیین تغییرات سطح آبهای زیرزمینی ایران

43. ميزان لغزش زمين وآناليز تغيير شكل در توده رانشي جناح راست سد مهاباد با استفاده از GPS

44. بررسی وضعیت ذخایر آبی تالاب هورالعظیم با بکارگیری تکنیکهای سنجش از دور

45. ارزيابي دقت تهيه مدل رقومي ارتفاع با استفاده از تصاوير ASTER

46. آناليز تغيير شكل پوسته زمين در ايران براساس سري هاي زماني ايستگاههاي دائم GPS

47. Geometric correction of satellite images through rational function models

48. پردازش تصاوير دوربين رقومي UltraCAMDدر نرم افزار فتومد

49. ارزیابی کارایی فتوگرامتري در مدلسازي مبلمان شهري

50. طراحی بهینه شبکه GPS با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت برآورد پارامترهای گسل: مطالعه موردی شبکه GPS گسل بم

51. کاربرد مفاهیم انتزاع داده در طراحی و ایجاد پایگاه داده مکانی چند کاربره

52. بکارگیری روشهای نوین در طرحهای آمارگیری (نمونه موردی:استفاده از PAD در طرح CPI)

53. تعیین تغییرات میدان ثقل زمین با استفاده از دادهای ماهواره ای GRACE

54. انجام فاز اول ايجاد سيستم جامع اطلاعات مکاني دستگاههاي اجرايي استان خوزستان

55. بررسي مناطق نشست خيز ايران بر اساس داده هاي ترازيابي

56. AN INVESTIGATION IN TO THE DIFFERENT METHODS FOR MODIFICATION OF STOKES FUNCTION IN IRAN

57. کاربرد RS-GIS درتفسیر شکلهای تراکمی میزان آبگیری سطوح خاکها در ایستگاه پخش سیلاب قره چیان زنجان

58. آشكارسازي تغييرات ساختمانها در مناطق پر تراكم شهري بر مبناي بكارگيري محاسبات هوشمند

59. تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی توسعه به روش تحلیل فضایی چند معیاره فضایی (ILWIS-SMCE)

60. مطالعه و بررسي روشهاي تصحيح هندسي Orthorectificationو تصاوير SAR

61. آدرس یابی شبکه راههای شهری ایران

62. سازگاری تلفیق نظریات فردی در تصمیم گیری گروهی به روش AHP

63. ارزيابي روشهاي هم مرجع نمودن تصاوير سنجش از دور

64. ارزیابی تاثیر استقرار نامناسب شهرکهای صنعتی بر آلودگی آبهای زیر زمینی با استفاده از RS-GIS در استان زنجان

65. پالايش و ارزيابي کيفي مدل ارتفاعي رقومي ايران (DEM) و توليد تراکم هاي مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فيزيکال ژئودزي

66. تعيين مزارع فاقد زهكشي مناسب با مدلسازي و تحليل سطح آب حاصل از زهكش مزارع در محيط GIS

67. GIS AND SPATIAL DESISION SUPPORT SYSTEM FOR DESERTIFICATION MITIGATION IN WATERSHED

68. Geometric correction and object extraction of ikonos images in the application of map revision

69. تهيه نقشه تصويري با استفاده ازتصوير ماهواره اي آيکونوس و DEM(مطالعه موردی استان خراسان رضوی

70. ارزیابی مدل FCD به منظور تخمین طبقات تراکمی تاج پوشش جنگل

71. AN OPTIMUM LOCAL GEOID MODEL FOR IRAN BASED

ON THE LEAST-SQUARES MODIFICATION OF STOKES’S

FORMULA

72. طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی بومی با کاربرد در صنعت برق

73. Transformation between ITRF2000 and WGS84 (Case Study: Iranian Permanent GPS Network, IPGN)

74. تهیه نقشه 1:10000 مناطق شرق کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای

75. کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ ها

76. بررسی روشهای استخراج ساختمان در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار

77. الگوریتمی سریع برای مسیر یابی بهینه در مساله اسکان موقت

78. پياده سازي الگوريتم تحليل سلسله مراتبي در محيط جهت مكان گزيني بهينه فضاهاي عمومي شهري ( نمونه مورد مطالعه : فضاهاي ورزشي منطقه شش شهر تهران )

79. تعیین میزان حساسیت پذیری مناطق بیابانی شرق اهواز با استفاده از مدل MEDALUS در سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی

80. آشکار سازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای TERRA/ASTER

81. استفاده از قابليت هاي سامانه اطلاعات جغرافيايي در ارزيابي توان زيست محيطي:مطالعه موردي دشت بيرجند

82. نگرشی نو به فرو نشست دشت مهشد

83. مدل سازی اثر یونسفر با استفاده از آنالیز مشاهدات دوفرکانسه شبکه های دائمی GPS و کاربرد آن در علوم مهندسی و فیزیک (زمین و فضا)

84. بهره گیری از تکنیک GIS در بررسي کيفيت شيميايي آبهاي زيرزميني شرق دزفول از لحاظ کشاورزي

85. مقایسه پهنه بندی شدت فرسایش با استفاده از مدلهای EPM ,USLE در محیط GIS

86. GENERATING DIGITAL TERRAIN MODELS FROM LIDAR DATAدریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/Geo86

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 18:01    عنوان:  اولين سمینار ساخت وساز در پايتخت

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-6.aspx
مجموعه مقالات اولين سمينار ساخت و ساز در پايتختاين همايش در سال 1381 در تهران برگزار گرديده است؛ عناوين اين همايش عبارتند از:

1. ايمني در شهر پايدار: مديريت بحران در تهران

2. معضلات افزايش تراكم در بافتهاي فرسوده شهري

3. مكانيزم هاي تشويقي و تنبيهي در كاهش آسيب پذيري ساختمانهاي تهران

4. سازماندهي اركان مديريت بحران در زلزله تهران

5. نقش و جايگاه تراكم ساختماني در توسعه شهري

6. برنامه ريزي استراتژيك، ضرورت اصلي مديريت بحران زلزله درتهران

7. ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي تراكم و بلند مرتبه سازي در تهران

8. راه كارهاي اجرائي در اصلاح « نظام هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري تهران بزرگ » به منظور فعال كردن عوامل ارتقاء كيفيت

9. شبكه حمل و نقل تهران تا چه حد در برابر زلزله آماده است؟

10. آسيب پذيري ساختمان هاي تهران در برابر زلزله و چگونگي كاهش آسيب پذيريبراي دسترسي به اصل اين مقالات به اينجا مراجعه فرماييد:

http://www.esnips.com/web/skakht1

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 18:04    عنوان:  دومين سمينار ساخت و ساز در پايتخت

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-16.aspx

دومين سمينار ساخت و ساز در پايتخت

اين همايش در سال 1385 در تهران برگزار شده است. مقالات اين همايش عبارتند از:

1. برهم كنش اكوسيستم با تاكيد بر محدوديت آب در محيط هاي شهري " مطالعه موردي شهر تهران"

2. تعيين ارزش وزني تعدادي از معيارهاي تصميم گيري جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي طراحي و نصب موانع زيست محيطي ضد صدا در بزرگراههاي شهر تهران در چارچوب مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP)

3. اثر سنجي اقتصادي اجراي ضوابط افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران " نمونه موردي: منطقه يك "

4. ساخت و ساز در مركز تاريخي تهران

5. برنامه جامع احيا و توسعه بافت هاي فرسوه شهر تهران ضرورتي است تاخير ناپذير

6. نابساماني در هدايت تحولات كالبدي شهر و بحران آلودگي هوا

7. ارائه يك روش علمي به منظور تعيين اولويت احداث و توسعه مجتمع هاي ايستگاهي در اطراف ايستگاه هاي مترو با هدف توسعه بر مبناي حمل و نقل عمومي (TOD)

8. نقش دولت در مقاوم سازي و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در تهران

9. مديريت ضايعات و زلزله

10. بررسي رفتارهاي انساني و تاثير آن در عملكرد شبكه حمل و نقل بعد از زلزله

11. فقر كنترل در شهرداري پايتخت و چند پيشنهاد

12. ارزيابي اقتصادي مقاوم سازي ساختمانهاي ايران در مقابل زلزله

13. تهران كلانشهر بدون آرمان

14. ساخت و ساز پايدار در شهرها

15. توسعه نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها

16. ارزيابي منافع به هزينه هاي (B/C) ناشي از كاربرد سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) در بزرگراه هاي شهري

17. بررسي مشكلات حمل و نقل و ترافيك تهران و ارائه پيشنهادات

18. تحليل انرژي هاي هدر رفته ناشي از تراكم ترافيك در بزرگراه شهيد همت و بررسي نظريه كرايتون در مورد آن

19. بررسي سياست هاي جهاني زيست محيطي در حمل و نقل شهري و الگوگيري از آن در ايران

20. الگوريتم زمانبندي بهينه چراغهاي راهنمايي در تقاطع هاي شهر تهران جهت كاهش مصرف سوخت

21. مقايسه تطبيقي نظام كنترل ساخت و ساز چند كشور اروپايي

22. كاربرد يك مدل رفع اختلاف مرحله اي در مديريت كيفي آبخوان تهران

23. بررسي علل تنزل عملكرد شبكه حمل و نقل شهري پس از وقوع زلزله و راهكارهاي مقابله با آن

24. امكان سنجي اسكان موقت پس از زلزله و ارائه راه حل بهينه جهت منطقه اي از تهران

25. موانع و تنگناهاي توسعه تكنولوژي در صنعت ساخت و ساز كشور

26. ضرورت بكارگيري الگوي فرآيند طراحي شهري با تمركز بر مشاركت مردم در برنامه ريزي و طراحي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

27. نگاه نو طرح ويژه نوسازي بافت فرسوده

28. نگاهي به دستاوردهاي مقاوم سازي در كشور و چالش هاي پيش رو

29. تفرق سياسي و مديريتي در اداره منطقه كلان شهري تهران، پيامدها و راهبردها

30. ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي مدارس استان تهران

31. طراحي مدل مفهومي اقتصادي براي احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده

32. چالشها و راهبردهاي مديريت بحران در شهر تهران

33. بررسي و ارزيابي دوربرگردان هاي شهر تهران

34. برآورد مدل تاخير در تقاطعهاي تهران

35. بررسي احداث شهرك هاي مقاوم در برابر زلزله در مجاورت تهران و انتقال بخش عمده دولت به آنها به عنوان راه حلي اساسي براي حل مشكلات تهران

36. مسائل زيست محيطي طرح بزرگ فاضلاب تهران

37. استفاده از پانل برشي براي ارتقاي كيفي ساختمانهاي فولادي در شهر تهران

38. راهكارهاي اجرائي در بهسازي بافت هاي فرسوده شهري در قالب برنامه ريزي كشوري

39. توصيه هايي براي بهبود گودبرداري هاي سنتي در تهران با استفاده از تيركهاي مايل در مجاورت ساختمان همسايه

40. مروري بر وضعيت ساخت و ساز ساختمانهاي فولادي ايران

41. ضرورت بهره گيري از فناوري هاي نوين ساختماني

42. بررسي مفهومي – ميداني موارد استفاده درست و نادرست ازتيرهاي لانه زنبوري در ساخت و ساز شهري

43. شناسايي ژئوتكنيكي براي ساختمانهاي سبك در تهران

44. تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين، روشي در برخورد با بافتهاي فرسوده

45. مديريت بحران در پايتخت

46. مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي آبرفتهاي سازند هزار دره تهران (سازند A با آزمايشهاي برجا)

47. ضرورت انتخاب گزينه مناسب در ابنيه نگهبان شهر تهران (پيشنهاد خاك مسلح با توجه به مزاياي نسبي آن)

48. اصطلاحات ساختار اكولوژيك راهبر موثر حل معضل محيط زيست ناسالم شهرهاي بزرگ "مورد آلودگي آب و هواي پايتخت".براي دسترسي به اصل اين مقالات به اينجا مراجعه فرماييد:

http://www.esnips.com/web/sakht2

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 18:07    عنوان:  مجموعه مقالات شهرسازی نشریات دان

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-103.aspx

مجموعه مقالات شهرسازی نشریات دانشگاه تهران- بخش اولقبل از معرفی این مجموعه لازم هست یک اشاره ای کوتاه به ضعف اطلاع رسانی از سایتهای شهرسازی کشور داشته باشم. این ضعف در سایتهای فارسی تا حدی در کارهای اخیر سعی شده است جبران شود. یکی از سایتهای فارسی کشور که چندین سال از تاسیس پیدایش آن می گذرد سایت "نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران" می باشد.http://journals.ut.ac.irنکته تامل برانگیز در مورد این سایت اینکه اطلاعات و مقالات این سایت در نمایشهای موتورهای جستجو نمایش داده نمی شه و اگر در بلاگهای شهرسازی هم این سایت رو جستجو بفرمایید شاید پنج وبلاگ هم به این سایت لینک نداده باشند. اما جدا از این مسائل حاشیه ای،این سایت یک اشکال اساسی دیگری هم دارد و اون اینکه قابلیت نمایش تمام مقالات موضوعی به تفکیک رشته ها رو ندارد.این قسمت از وبلاگ اختصاص به پر کردن خلاء این سایت ارزشمند کشور می باشد که با جهت گیری بر حل دو مشکل نامبرده سایت می باشد. این مجموعه مقالات شامل بیش از 750 مقاله شهرسازی می باشد که ماحصل متون تخصصی چاپ شده کشور در مجلاتی است که زیر نظر دانشگاه تهران چاپ می شوند. قبل از دانلود و مشاهده مقاله لطفا به سال مقاله مورد نظر توجه بفرمایید. این تعداد مقالات در طی 25 سال گذشته به چاپ رسیده اند و به دلیل محدودیتهای نمایشی سایت پشتیبان پرنده سفید و دسترسی سریع تر در چهار قسمت ارائه شده اند.دریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/tehranarticle1


همچنین عناوین این مجموعه مقالات عبارتند از:
1. سیاستها،الگوها و نمونه های روشهای احیاء در بافت روستای میمند

2. بازسازی نقشه باغ شمال تبریز به استناد و مدارک تاریخی دوره قاجار

3. روشهای بررسی اقتصادی و اجتماعی پارک و تفرجگاه ها

4. بازشناسی ویژگیهای کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

5. ریشه های دیکانستراکتیویسم در فلسفه هنر و معماری

6. گزارش نهایی طرح کنترل دود وسایل نقلیه بنزینی تهران

7. آموزه هایی از سازه های طبیعی درسهایی برای معماران

8. کلیاتی پیرامون پارکهای ملی و ذخائر طبیعی

9. کاربرد مدلهای ریاضی در برنامه ریزی منطقه ای

10. تحلیل اثرات تغییرات کالبدی عناصر شاخص محله بر بافت عودلاجان

11. زباله دانهای عمومی با انبارهای موقت جهت جمع آوری زباله های شهری

12. منشا غلظت بالای فلوئوراید در آبهای زیرزمینی گداره های بازالتی دشتهای بازرگان- پلدشت و تاثیر نامطلوب آن

13. نظریه گایا و پیدایش نگرشهای نو در علوم محیطی

14. تحلیلی از مناطق چهار گانه حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت

15. طرحهای جامع شهری

16. باغ ایرانی تمثیلی از بهشت

17. زمینه پژوهشهای تازه در جامعه شناسی شهری

18. طراحی شهری امروز در شهر دیروز شهر طوس

19. بررسی معماری و شهرسازی شهرهای بیابانی ایران

20. نوشهرهای صنعتی در ایران (نمونه اصفهان)

21. بررسی اکولوژیکی دریاچه سد امیر کبیر

22. سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایرانی

23. جستاری برمفاهیم و روشهای برآورد کمی ظرفیت برد با کاربرد برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری دره عباس آباد

24. رابطه سنت هویت معماری ایران با مدرنیسم و نوگرایی

25. عملیاتی کردن شهرسازی مشارکتی در شرایط ایران(آبکوه مشهد)

26. روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری

27. بررسی روند والگوی توسعه شهری سنندج به کمک جی آی اس و آر اس

28. بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر محله الهیه

29. حاکمیت شهر- منطقه تهران: چالشها و روندها

30. از فکر تا اجرا: برنامه مداخله مردم محله در برنامه ریزی وطراحی شهری به کمک ICT

31. ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها

32. بازآفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نیشابوری غازانخانی

33. تاثیر معماری و شهر بر ارزشهای فرهنگی

34. درآمدی بر پایه های نظری و گونه بندی نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

35. به سوی رویکرد دارایی- مبنا برای توسعه اجتماع مبنا

36. تعریف معماری،گام اول آموزش

37. ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابانهای شهری

38. ضرورت ها و موانع پیدایش شهر هوشمند درایران

39. بازآفرینی شهرستان رشیدی

40. زمینه گرایی در شهرسازی

41. پدیدار شناسی نمای ساختمانهای مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن

42. ظرفیت سازی در شهرهای متوسط و توسعه فضایی منطقه ای (بجنورد)

43. الگویی برای تعیین انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران

44. ارزیابی روشهای تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاهها در رویکرد UFRD

45. نقدی بر نظریه جبریت اجتماعی هنر به عنوان مسئله مرکزی درجامعه شناسی هنر معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند

46. نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ اسلامی

47. کاربرد روشMCDM در اولویت بندی آبخیز حوزه ها به منظور کنترل سازه ای سیلاب

48. مسیر پیاده گردشگری

49. مکان و بی مکانی رویکردی پدیدارشناسه

50. شناخت محتوای فضای شهری

51. نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری

52. تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهورممالیک

53. فرآیند تولید و توسعه درون زا

54. اصل ارتباط در طراحی شهری

55. بررسی، تحلیل و ارائه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان

56. کاربرد AHP در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

57. معیارها و ضوابط توسعه پایدار برای اراضی نوار ساحلی دریای مازندران

58. تعیین الگوی بهینه بهره برداری ازمنابع حوزه های آبخیز به کمک برنامه ریزی هدف 59. پایین آوردن وزن ساختمان در نماسازی

60. قاعده لاضرر و رعایت آن در معماری و شهرسازی اسلامی

61. روش نقد معماری

62. چالشهای آموزش طراحی معماری در ایران

63. توانایی اجتماعی: پایه ای برای توسعه شهری و منطقه ای

64. جایگاه کیهان شناختی دایره و مربع در معماری مقدس (اسلامی)

65. روشهای عایق کردن حرارتی مسکن

66. آتلیه های فضا نگاری و نقش آنها درآموزش معماری

67. بهره برداری بهینه از مخازن آب سد مخزنهای متوالی

68. نقش دانایی در احساس زیبایی

69. روشهای تخمین محدوده آسایش حرارتی

70. تحلیل لرزه ای گنبدهای ایرانی

71. تفاوت تعاون و تعاونی در بخش مسکن شهری

72. حد متناسب جمعیت و ارتباط آن با وضعیت ایران

73. آموزش معماری و بی ارزشی ارزشها

74. کند و کاوی در معنای شکل شهر

75. چگونگی الگو پذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله

76. فوتبال: پارادوکس نوسازی

77. تاثرات دوجانبه طراحی صنعتی و توسعه پایدار در گسترش صنایع کشور

78. بررسی عوامل موثر در ایجاد حرکت های توده ای لغزش منطقه اردل

79. بهینه یابی مسیر بار در راه آهن با استفاده از مدلهای ریاضی

80. ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ

81. مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه آهن درمناطق دشتی

82. کیفیت مواد زائد جامد بیمارستانهای تهران

83. نقش اکوتورسیم در حفاظت محیط زیست

84. خدمات جغرافیدانان مسلمان به علم جغرافیا

85. طرح مطالعات روستایی

86. بررسی و ارزیابی اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستائی شهرستان بابل

87. اسراف و تبذیر در معماری

88. نقش تغيير كاربري اراضي بر دبي سيلاب هاي منطقه اي (آبخیز مادرسو)

89. مدل ریاضی تحلیل تک بعدی انتقال و انتشار شوری دررودخانه ها با در نظر گرفتن جزر و مد دریا

90. سرمايه اجتماعي شبكه و جنسيت: بررسي ويژگيهاي ساختي، تعاملي وکارکردي شبکه اجتماعي زنان و مردان در تهران

91. بررسی اثر حرکت دورانی پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع

92. جامعه شناسی هنر و جایگاه آن در جامعه شناسی معاصر

93. زون بندی پارک ملی گلستان

94. روند تحقیقات جغرافیایی در ایران

95. بررسي شدت آلودگي عناصر سنگين در رسوبات رودخانه شفارود

96. ساماندهی نظام عملکردی توزیع گل در تهران

97. نقدی بر تحصیل در دوره دکتری معماری

98. بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاده از مدل QUAL2E

99. همزیستی مسالمت آمیز با نوسانات آ ب دریای خزر به منظور توسعه پایدار سواحل ایران (ساحل جنوب شرقی)

100. تعیین مدل مناسب برای پیش بینی قیمت مس

101. بررسی کیفت هوای داخل مناطق مسکونی در منطقه 1 و 5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا(PM10)

102. تعذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی

103. تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگیهای کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران

104. بررسی عوامل جغرافیایی در نظام استقرار سکونتگاه ها با تأکید بر تکنیک ها ی کمی (پژوهش مورد ی: ناحیه ویلکیج )

105. مطالعه روشهای دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت آنها در شهر کرج

106. گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیر دقیق

107. انفجار جمعیت

108. مدل عددی برآورد سرعت باد آستانه در انتقال شنهای روان

109. نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش

110. بررسى محورها و چالشهای مدیریت روستایى در ایران

111. پيش بيني تقاضاي کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي 112. مدلسازی خطی سیستمهای غیر خطی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی بر پایه داده های ورودی- خروجی و کاربرد آن

113. قلمروهای دفاعی بیرونی دولت

114. درآمدي بر نظريه شهروندي گفت وگويي در فلسفه سياسي هابرماس

115. پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های زغال سنگ با استفاده از توابع ریاضی

116. ارائه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان

117. تحلیل خطر زمین لرزه و پریود زمانی تکرار و بازگشت زمین لرزه ها در امتداد گسل تبریز

118. تحلیل تناسب زمین برای توسعۀ کالبدی در محور شمالغرب شیراز GIS- با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری

119. اتخاذ رویکردی نوین برای طرحهای توسعه شهری (برنامه ریزی طراحی محور)

120. تکمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی (مطالعه موردی معدن مس چهارگنبد)

121. تحلیل روند تغییرات بارندگیهای سالانه،فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در 116 سال گذشته

122. ارزیابی اثرات زیست محیطی در شمال ایران به کمک مدل تخریب

123. چگونه ميتوان ارزش توليدات و خدمات اكولوژيكي منابع جنگلي خزري را تقويم كرد؟ 124. استدلال طبیعی

125. بررسی نقش مرفولوژی و خاک بر پوشش گیاهی با استفاده از GIS مراتع حوضه واز

126. خشکسالی ها

127. تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

128. شهر و شهروندان

129. مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص: مدلسازی میدان

130. پهنه بندي مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي دردشت ورامين به کمک GIS و سامانه پشتيباني تصميم گيري (DSS)

131. دهیاریها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران(استان آذربایجان غربی)

132. تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطعهای چراغدار

133. تحليل ارزشهاي سنتي و مدرن در سطوح خرد و کلان

134. وزن دهي فاکتورهاي مؤثر در آسيب پذيري لرزه اي شهر تهران

135. نظام فضایی پنهان معماری ایرانی و ساختار آن

136. تحلیلی پیرامون کوچ نشینی و اثر آن بر فرهنگ شهرها و روستاها

137. برنامه ريزي محله- مبنا ؛ رهيافتي كارآمد در ايجاد مديريت شهري پايدار

138. نبض گيري تالابهاي حاشيه جنوبي درياي خزر (ايران)

139. تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکوسیستمهای حاشیه جنوب دریای خزر

140. بررسی کارکردهای شهرهای کوچک درتوسعه منطقه ای(خوزستان)

141. رابطه مابین توزیع فشار و تراکم آلاینده ها در تهران

142. آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در کشور

143. بررسی کمی و کیفی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در هوای تهران در تابستان 1381

144. زیبایی شناسی و خواستگاه آن در نقد معماری

145. تنگناهاي توسعه فيزيكي- سكونتي در روستاهاي دره اي غرب شهرستان مشهد

146. جایگاه صنایع در فرایند صنعتی سازی و توسعۀ روستایی بخش مرکزی بیرجند

147. برسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب تهران

148. تاثیر بزرگراه های درون شهری در تغییر منظرشهری

149. تحليلي بر پسماندهاي رايانه اي

150. بوم گردی با تأکید برجاذبه های گردشگری استان گلستان

151. ارزیابی دوره آموزشی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران(78-73)

152. بررسی نسبت جنسی ثالث در جمعیت ایران

153. پیش بینی نرخ نفوذ ماشینهای تونل بری با استفاده از شبکه عصبی

154. گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی : فرصت یا تهدید(تهران)

155. ملاحظاتی در باب عوامل هواشناسی و آلودگی

156. موانع و راهکارهای مشارکت کارکنان در سیستم مدیریت زیست محیطی شرکت ایران خودرو

157. سنجش دو گفتمان انقلابي و ملي در قلمرو جغرافياي امنيتي جمهوري اسلامي ايران

158. شهر گریزی و تغییرات کارکردی در نواحی روستایی شمال تهران

159. مفهوم حس مكان و عوامل شكل دهنده آن

160. بررسي ناپايدار يهاي امنيتي كلان شهر تهران بر اساس شاخصهاي توسعه پايدار شهري

161. بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه در مراتع استان اردبیل rtemisia sieberi 162. نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی در شهرستان مشهد

163. عملکرد گرایی و معنای عملکرد

164. بررسي امكان استفاده از روش زمين شناسي براي مطالعات خاك در منابع طبيعي(مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)

165. شناخت و تحليل نشان تصويري

166. عرب های خوزستان: واگرایی و همگرایی

167. پهنه بندي حساسيت تشكيلات زمين شناسي در مقابل نيروهاي زلزله در منطقه شيراز با استفاده از GIS

168. مرمت پنهان در معماری ایرانی

169. شهر: کانون فرهنگ

170. تحلیلی برانتقال مرکز اداری سیاسی کشور

171. ابنیه و مرمت

172. راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل مورد نیازدر مورد پوشش کف دفن های موادی زاید جامد در کشور

173. مفهوم برنامه ریزی روستایی و اهداف آن

174. نقد و بررسی کتاب شاخص شناسی در توسعه پایدار

175. بررسي مسائل زيست محيطي درياچه هامون

176. تاثیر نماهای شیشه ای دو جداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان

177. شهود در درک و آفرینش اثر هنری

178. خشکسالی

179. نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در تحقق شهر خوب و توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: تهران)

180. بررسی کیفیت فاضلاب شهری همدان

181. کنترل آلودگی محیط زیست در رابطه با آلودگی آن

182. تحلیلی بر ماهیت جغرافیا در مکتب علم فضایی

183. ارزش اقتصادی منابع طبیعی جنگلیدریافت اصل مجموعه مقالات

http://www.esnips.com/web/tehranarticle1

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: یکشنبه 18 آذر 1386 - 18:11    عنوان:  مجموعه مقالات شهرسازی نشریات دان

به نقل از وبلاگ پرنده سفيد
http://parandeysefid.blogfa.com/cat-104.aspx
مجموعه مقالات شهرسازی نشریات دانشگاه تهران- بخش دومدریافت اصل مجموعه مقالات
http://www.esnips.com/web/tehranarticle2


همچنین عناوین این مجموعه مقالات عبارتند از:1. ادراک جغرافیایی محیط نظام اکولوژیک

2. نگرشی به محیط روستایی

3. بررسی علل پایداری ساختمانهای مسکونی روستایی در برابر زلزله و ارائه الگوی ساخت (زرند کرمان)

4. پروژه شهر سالم سازمان بهداشت جهانی و لزوم اجرای آن در ایران

5. محیطهای انسان ساخته یا محیطهای مصنوعی

6. بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی منطقه یخکش

7. بررسی مسائل و راه حلهای مربوط به استفاده صحیح از آبهای سطحی و زیر زمینی در ایران

8. تحلیلی از شاخصهای اجتماعی مسکن در ایران

9. آلودگی آبهای دریا و سایر مسائل بهداشتی در پلاژهای سواحل شمالی

10. حیاط در مسکن ایرانی

11. بازشناسی شهر و فضاهای باز و ساخته شده

12. زمینه محیط شناسی

13. نگاهی بر قانون رتبه اندازه و سیستمهای شهری

14. خوردگی در شبکه های توزیع آب آشامیدنی و کیفیت آب آشامیدنی

15. پژوهش در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ماکو

16. شناخت روند تحولات تاریخی

17. تهران چگونه شهری است و چگونه باید باشد؟

18. تحليل الگوي سينوپتيكي اينورژن هاي شديد شهر تهران

19. وسائط نقلیه موتوری و آلودگی هوا

20. سازه های غشایی

21. بررسی توان اکولوژیکی منطقه گیلان مازندران برای توسعه شهری،روستایی،صنعتی و توریسم

22. ابداع یک محیط سازگار

23. برنامه ریزی فیزیکی،اقتصادی و اجتماعی شهرکهای روستایی

24. تخریب آبخوانه در اثر بهره برداری بی رویه از آبهای زیر زمینی (دشت قم)

25. ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر

26. تحليل سينوپتيكي بارندگي دوره 21 تا 26 تيرماه 1378 در ايران

27. بررسی مقدماتی سواحل دریاچه رضائیه

28. بررسی آسیبهای ناشی از اجرای نامناسب در ساختمانهای خسارت دیده از زلزله (منطقه قائنات- اردیبهشت 76

29. توسعه فیزیکی شهر یزد و تاثیر آن بر جمعیت بافت قدیم شهر

30. ضرورت ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین در طرحهای توسعه کالبدی

31. الگوهای اسکان جمعیت

32. تالابها اهمیت و ارزش آنها برای انسان

33. پهنه بندي بخش مركزي شهرستان ورزقان براي مكان يابي مراكز خدمات روستايي با استفاده از GIS

34. جامعه شناسی موافق علم یا مخالف آن؟

35. تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران(یزد)

36. بار محیط

37. اولین شهرها و نحوه فرم پذیری آنها در طی تاریخ

38. Land consolidation, an unsuccessful experience under government models but successful in the framework o

39. مسائل مربوط به شناسایی و ارزیابی فوائد زیست محیطی جنگلها

40. فراتحلیل انجام شده در حوزه آسیب شناسی اجتماعی در ایران

41. بررسی نقش عوامل مؤثر در گسترش وتکامل مخروط افکنه های ارتفاعات دره دیز- دیوان داغی با استفاده از روش ها

42. رابطه سیستم ارتباط جمعی و تحول از روستا به شهر

43. بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران

44. محیطهای روستا و شهر

45. تعامل جهانی شدن،شهروندی و دین

46. بررسی مشارکت روستاییان در مناطق زلزله زده

47. تالابها یا آب بندهای مازندران

48. پیش بینی شدت،تدوام و فراوانی خشکسالی به کمک روشهای احتمال و سریهای زمانی(استان سیستان و بلوچستان)

49. افزایش قابلیت پیاده مداری ،گامی به سوی شهری انسانی تر

50. توزیع فضایی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی در مناطق شهری تهران

51. نظری چند به وضع جمعیت استان چهار محال و بختیاری

52. بررسی محدودیتهای تهیه نقشه دمای سطحی بیابان لوت با استفاده از داده های باند حرارتی ماهواره لندست

53. اداره اراضی طبیعی و محیط زیست

54. پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری

55. جایگاه دروغ والگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما

56. منظری چند راجع به مسائل آب در یک کشور صنعتی

57. بازخواني ميدان صاحب آباد از روي تصاويرشاردن ومطراقچي براساس متون تاريخي(ازشكل گيري تا دوره صفويه)

58. از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی

59. تاثیر آراء و اندیشه های دریدا بر معماری

60. کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگی سیاسی نخبگان در ایران

61. تعیین میزان اهیمت اقتصادی صنایع با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه

62. برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهارچوب آمایش سرزمین

63. قومیت،نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی

64. ارزيابي روش هاي ساخت و اصلاح مدل هاي ارتفاعي حوضه سد گلستان2

65. ارزیابی اهداف،سیاستها و برنامه های عمرانی روستایی در برنامه پنج ساله دوم با تاکید بر ساماندهی فضاها

66. ارزیابی کمی بیابان زایی جهت ارائه یک مدل منطقه ای (دشت آق قلا و گمیشان)

67. مدلهای علی

68. بررسی تغییرات تپه های ماسه ای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (1372-1346)

69. نظریه های زندگی روزمره

70. بررسی تاثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی اسالم پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسون چند متغیره و AHPآبخیز گرمی چای

71. ترکیب سنی نیروی محرکه رشد و جمعیت آینده ایران

72. محله مسکونی پایدار (نارمک)

73. آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافته:ارزیابی

74. آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

75. تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بع

76. سیمای طبیعی تهران

77. تعیین شاخصهای موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته چند لا و روکش به کمک AHP

78. برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران،از فکر تا عمل

79. بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

80. حکمت معماری اسلامی

81. درباره محیط زیست و مسائل آن

82. کیفیت آموزش وکار حرفه ای درایجاد همسازی بین فضا و سازه در معماری معاصر غرب

83. حسینه ها و تکایا ،بیانی از هویت شهرهای ایرانی

84. اصل کلیت در طراحی شهری

85. تفرجگاههای عمومی و ضرورت برنامه ریزی پارک سازی در ایران

86. بررسی عوامل شوری آب و خاک در منطقه برم دامغان

87. تحلیل الگوهای روابط و مناسبت شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران

88. بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت،خانوار ،سکونت و شهرگرایی ایران،فرانسه و رومانی

89. بررسی عوامل بیابانزایی دشت حسین آباد میش مست قم جهت ارئه یک مدل منطقه ای

90. صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا

91. بررسی سطح علل و عوامل تعیین کننده مرگ ومیر تهران بزرگ در سال 1375

92. موانع و مسائل جایگاه جامعه شناسی توسعه روستایی در ایران

93. معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالابهای ایران

94. کاربرد پروفیلهای سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل در تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی

95. تاثیرعملیات بیابان زدایی در وضعیت اجتماعی اقتصادی شهر کرمان

96. نظری کوتاه به سیمای دهات یزد

97. هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی محصولات

98. سیستم اطلاعات جغرافیایی

99. حفظ ارزشهای سنتی معماری سنتی در معماری معاصر ایران

100. بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمانها در پایگاه های اطلاعات مکان مرجع شهر

101. جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب

102. ارائه الگوهای طراحی و احیاء در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر

103. مطالعه تفکیک پذیری طیفی کلاس های اطلاعاتی بیابان لوت بااستفاده ازداده های ماهواره

104. بررسی عملکرد شبکه پخش سیلاب موغار اردستان در تغذیه سفره های آبهای زیر زمینی

105. تعیین دبی حداکثر سیلاب به کمک روش SCS در حوزههای آبخیز کوچک

106. یافته هایی از طرح شنب غازان،پدیده شهری عصر ایلخانی به نام ابوب البر

107. مردم شناسی شهری و روش تحقیق آن

108. تاملی در رابطه مابین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان

109. تحلیل و تبیین مشکلات اجتماعی- روانی کودکان بی سرپرست در شهرستان رودبار

110. اندیشه های خام شهرسازی

111. سلطه گری گرسنگی،بررسی اجمالی رابطه توانمندی اقتصادی و سیاسی و گرسنگی

112. بررسی امکان طبقه بندی اراضی شور با استفاده از داده های رقومی لندست- تی ام

113. ايجاد مدل طيف قابليت اكولوژيكي بهره وري انسان از پاركها و مناطق حفاظت شده

114. مدیریت آب و تعذیه سفره آبهای زیر زمینی در شهرستان جهرم

115. اثر استحصال سیلاب در بند سارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

116. جمعیت تهران و آینده آن

117. برررسی اکوسیستم از چه راهی؟کلی نگری یا جامع نگری

118. Contingent valuation in estimating the willingness to pay for environmental conservation in tabriz- Iran

119. جایگاه شاخصهای مسکن در فرآِیند برنامه ریزی مسکن

120. فقر،آسیب پذیری و توسعه(منطقه روستایی در گرمسار)

121. بررسی امکان استفاده ازاطلاعات ماهواره توپکس- پوزایدون در تهیه DTM خشکسالی ها

122. آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در روند طراحی معماری

123. کلانشهر و حیات ذهنی

124. ارائده یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

125. نگرشی بر محیط زیست حوضه رودخانه شور

126. گزارش سمینار اتومبیل و آلودگی محیط زیست

127. توان رقابتی و روابط پیمانکاری: بحثی در جامعه شناسی اقتصادی ایران

128. محاسبة دماي مؤثر استاندارد با طراحي نرم افزار سلامت (مطالعة موردي محاسبه دماي مؤثر در 130 ايستگاه سينوپتک)

129. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج

130. والتر بنیامین: دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن

131. تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمران از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تاید گیج ها

132. پهنه بندی سرعت موج برشی آبرفتهای گستره تهران

133. ارائه مدلی برای ارزیابی طرحهای آبخیزداری

134. شهر،شهرسازی و محیط زیست

135. α-shape ها در مدلسازی رقومی سطح زمین

136. بررسی نظام جغرافیایی- سیاسی ناحیه ای و امکالن سنجی آن در ایران

137. برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز در مناطق خشک (کاشان)

138. مقایسه روشهای جنگلداری همسال و ناهمسال در جنگلهای منطقه گلبند نوشهر

139. توسعه صنعتی مناطق و عوامل موثر بر مکانیابی فعالیتهای صنعتی بزرگ

140. گسترش افقی شهر و ظرفیت موجود زمین(یزد)

141. تدوین شکل و دشواریهای معماری معاصر ایران

142. ضرورت تحول در کارکرد اقتصادی نواحی روستائی (مطالعۀ موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار)

143. مسجد جامع کبیر نی ریز

144. اثر دفن زباله بر آبهای سطحی و زیر زمینی

145. آفرینش اثر معماری،بنیان ها و سویه ها

146. پژوهشی در توسعه و مشارکت در روستاهای برگزیده استان آذربایجان شرقی

147. برسی توزیع های احتمالی مناسب برای دبی های حداقل،میانگین و حداکثر به کمک روش گشتاورL استان مازندران

148. جایگاه طراحی صنعتی در برنامه ریزی فرهنگی

149. تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی

150. بهبود روشهای هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

151. پژوهشی جامعه شناسی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی آغکند شهرستان میانه

152. Spatial distribution of trip economic activities employment in Iran’s province

153. بررسی روشهای کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن(بافق)

154. مکان شهر تهران

155. تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران

156. پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی شهرستان مرند

157. پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز شلمانرود در استان گیلان

158. اکولوژی انسانی

159. سنجش و تحلیل توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان

160. برسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزار جریب بهشهر

161. ارزیابی کارایی باندهای طیفی ماهوارهای لندست TM در مطالعات کویرهای ایران

162. نقش ساختار جغرافیایی در سیل 1378 شهر نکاء

163. لایه آمیختگی شهری و آلودگی هوا

164. نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد

165. بررسی تاریخی قلمرو جنگهای ایران با تاکید بر جنگلهای ایران

166. معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

167. هرمونتیک: بازسازی یا گفتگو

168. بررسی علل و آثار اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی گرمسار

169. بررسی منابع برزو ناهماهنگی در نقشه های زمین شناسی ایران

170. ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست در استان همدان به کمک مدل تخریب

171. الگوی مکان یابی شهر صنعتی شهر اراک

172. آمایش سرزمین منطقه حفاظت شده ارسباران

173. سنجش توسعه پایداری اجتماعی شهر قم

174. مقدمه ای بر تحلیل ساختاری- دستوری کالبد شهر

175. پیدایش تکامل فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی حاشیه نشینی (محله عین 2 اهواز)

176. بررسی سیاستهای محلی مسکن در ایران و انگلیس

177. عوامل فرهنگی و اجتماعی در تقابل و تعامل با محیط زیست(اراک)

178. مقدمه ای بر مفهوم توسعه پایدار شهری و نقش برنامه ریزی شهری

179. برسی ارتباط پارامترهای اقلیمی و عملکرد دیم به کمک مدل رگرسیون(دشت سیلاخور)

180. شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

181. طراحی و پیاده سازری یک سیستم فتوگرامتری رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان

182. مرحله اول گذار جمعیتی ایران

183. الگوی حاکم بر فرآیند پیوستگی و گسستگی سرزمینی در ایران

184. تعیین مراکر و محورهای بهینه خدمت رسانی در برنامه ریزی ناحیه ای به کمک GISشهرستان کلاله

185. حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست بررسی حقوق بشر اروپایی

186. رهيافت پيشگيري از وقوع آلودگي مديريت كيفيت جامع

187. وضعیت اکولوژیک جزیره هوبره در ایران

188. پایداری شهری و نگرشهای اکولوژیکی: ضرورت بسترسازی مشترک برای کاربرد نظریه

189. خشکی

190. بارندگی

191. تغییرات مورفولوژیکی در ایران - رشت- چکیده

192. مکان یابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با gis(چکیده)

193. استقرار سیستم الگوی مناسب سیستم مدیریت محیط زیست در صنعت نفت (چکیده)

194. برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران (چکیده)iransaze.com -> دانلود مقالات تخصصی فارسی

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  بعدی
صفحه 3 از 9
x