دانلود فيلمها و فايلهاي آموزشی Etabs - Safe - Sap2000 - Csi Bridge و دیگر نرم افزارهای CSI
رفتن به صفحه : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  بعدی
iransaze.com -> دانلود عکس، فيلم، فلش، پاورپوينت و ...

نویسنده: Vakefمحل سکونت: تهران پستتاریخ: پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 1389 - 15:26    عنوان: icon_great دانلود فيلمها و فايلهاي آموزشی Eta

دانلود تمام فیلمهای کوتاه آموزشی Etabs - Safe - Sap2000 - Csi Bridge با ویرایش 2010 و به طور مستقیم از خود سایت CSI

فیلمها کاملا اوریجینال و کم حجم هستند و بسیاری از مسایل پیشترفته کار با این برنامه ها را پوشش می دهند. کافی هست که با یک دانلود منیجر خوب مثل IDM 5.19.2 و با سرعت بالا دانلودشون کنید . در حال حاضر سرور اصلی برای ایران ف-ی-ل-ت-ر نیست و راحت دانلود میشه .

اولین بخش مربوط به آموزش Etabs 2010 می باشد


Watch & Learn Etabs 2010


Introductory Tutorial (27 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Introductory_Tutorial_V96E.zip


Drawing/Drafting Controls (9 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Draw_V96E.zip


Staggered Trusses (13 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/St_truss_V96E.zip


Modeling Shear Walls with Openings (4 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Sw1_V96E.zip


Designing Shear Walls with Openings (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Sw2_V96E.zip


Shear Wall Design Options (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/SWDesign_V96E.zip


Wall Meshing (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Wall_meshing_V96E.zip


Steel Frame Optimization for Displacement (4 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Disp_opt_V96E.zip


Linear Ramps (4 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Lin_ramp_V96E.zip


Radial Ramps (2 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Rad_ramp_V96E.zip


Concrete Frame Design (7 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Conc_Design_V96E.zip


Composite Floor Beams (7 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/ComFloor_V96E.zip


Foundations – ETABS to SAFE (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Found_V96E.zip


Modeling with Section Designer (11 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/SectionDesign_V96E.zip


Nonlinear Sequential Construction (4 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/ConstSQ_V96E.zip


Panel Zone Deformations (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/PanelZone_V96E.zip


Auto Edge Constraints (8 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/AutoEdgeCon_V96E.zip


Sections Cuts (2 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/Section_cut_V96E.zip


CIS/2 Step File Export (9 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/ETABS/CIS2_V96E.zip


این مطلب آخرین بار توسط Vakef در جمعه 6 اسفند 1389 - 19:00 ، و در مجموع 1 بار ویرایش شده است.

نویسنده: Vakefمحل سکونت: تهران پستتاریخ: پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 1389 - 15:36    عنوان: icon_great دومین آموزش مربوط به Sap2000 ویرایش 2

دومین آموزش مربوط به Sap2000 ویرایش 2010 هست که پلها را هم شامل میشه

Watch & Learn Sap2000 2010General Features:
Introductory Tutorial (18 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Introductory_Tutorial_V14S.zip


Model-Alive: Continuous Model Evaluation (4 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Model_Alive_V14S.zip


Drawing Controls (8 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Drawing_V14S.zip


Selection Options (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Selection_Options_V14S.zip


Interactive Data Base Editing (7 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Interactive_Database_Editing_V14S.zip


Area Edge Constraints (3 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Edge_Constraints_V14S.zip


Mass & Modal Analysis (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Mass_Modal_V14S.zip


Nonprismatic Sections (5 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Nonprismatic_V14S.zip


Cardinal Points (9 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Cardinal_Points_V14S.zip


Section Designer (12 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Section_Designer_V14S.zip


Response Spectrum Analysis (4 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Response_Spectrum_V14S.zip


Modal Time History Analysis (12 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Modal_Time_History_V14S.zip


Formatting Display Tables (8 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Formatting_Display_Tables_V14S.zip


Creating Reports (11 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Report_Writer_V14S.zip


Advanced Features:
Nonlinear Staged Construction Analysis (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Staged_Construction_V14S.zip


P-Delta Analysis (10 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/P_Delta_V14S.zip


Tension-Only Bracing (4 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Tension_only_bracing_V14S.zip


Nonlinear Shear Walls (30 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Nonlinear_Shear_Wall_V14S.zip


Cables (19 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Cables_V14S.zip


Gap Elements (16 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Gap_Elements_V14S.zip


Static Pushover Analysis (10 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Pushover_V14S.zip


Tendons (10 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Tendons_V14S.zip

Power Spectral Density (13 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/PSD_V14S.zip


Wave Loading (5 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Wave_Loading_V14S.zip


Open Application Programming Interface (13 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/API_V14S.zip


Bridge Features:
Bridge Modeler (30 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/BrIM_V14S.zip


Staged Bridge Analysis using the Construction Scheduler (30 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Staged_Bridge_Sched_V14S.zip


Design of Precast Concrete Composite Girder Bridges (24 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Precast_Girder_Bridge_V14S.zip


Bridge Design for Prestressed Concrete Box Girders (11 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Bridge_Design_V14S.zip


Automated Seismic Design of Bridges (29 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Bridge_Auto_Seismic_V14S.zip


Dynamic Vehicle Loading (7 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAP2000/v14/Dynamic_Vehicle_Loading_V14S.zip

نویسنده: Vakefمحل سکونت: تهران پستتاریخ: پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 1389 - 15:45    عنوان: icon_great سومین آموزش مربوط به Safe 2010 می باش

سومین آموزش مربوط به Safe 2010 می باشد

Watch & Learn Safe 2010Introductory Tutorial - Reinforced Concrete (24 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/Intro_Tutorial_RC_V121F.ZIP


Automated Post-Tensioning for Slabs (26 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/PT_Slabs_V121F.ZIP


Drawing/Drafting - Quickly! (17 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/Drawing_Quickly_V121F.ZIP


CAD to SAFE: in under a minute! (10 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/CAD_Import_V121F.ZIP


Drawing Tendons (10 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/Drawing_Tendons_V12F.ZIP


Editing Geometry (5 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/Editing_Geometry_V12F.ZIP


Pattern Live Loads (11 min))
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/Pattern_Live_V12F.ZIP


Mat Foundation Modeling (11 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/Mat_Foundation_V12F.ZIP


Modal Analysis (6 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/Modal_Analysis_V12F.ZIP


Equivalent Frames (12 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/SAFE/EFM_V122F.zip

نویسنده: Vakefمحل سکونت: تهران پستتاریخ: پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 1389 - 15:51    عنوان: icon_great آموزش چهارم مربوط به CsiCol 2010 می با

آموزش چهارم مربوط به CsiCol 2010 می باشد

Watch & Learn CsiCol 2010Quick Design Wizard (7 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/CSICOL/CSICOL_Quick_Design_V8.ZIP


Complex Column Shapes (7 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/CSICOL/CSICOL_Complex_Shape_V8.ZIP


Auto Design (5 min)
http://csiberkeley.com/Watch&Learn/DownLoad/CSICOL/CSICOL_Auto_Design_V8.ZIP


در صورت اینکه پلیر مناسبی ندارید می تونید که از لینک زیر پلیر مناسب را هم دانلود کنید

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp

نویسنده: Vakefمحل سکونت: تهران پستتاریخ: پنج‌شنبه 17 تیر 1389 - 18:25    عنوان: icon_great ویدیوی آموزشی SAP2000 بر مبنای UBC-97 م

ویدیوی آموزشی SAP2000 بر مبنای UBC-97 مورد استفاده در ایران

SAP2000 Video Tutorials Structural Analysis Program
English | 1440x900 | TSCC | 15fps 652Kbps | AAC 352Kbps 22.05Khz | 561MB


Video Tutorials on how to analyze and Design 3D Frame, A 2D frame (using UBC-97 code) and Steel truss with working Exercise files
2D Frame
3D Frame
Steel Truss


کد:
Download HotFile:

http://hotfile.com/dl/45028360/1828094/SAP2000.Video.Tutorials.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/45028474/8fdeabe/SAP2000.Video.Tutorials.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/45028478/e2a17a0/SAP2000.Video.Tutorials.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/45028495/0349c57/SAP2000.Video.Tutorials.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/45028498/8b1f94c/SAP2000.Video.Tutorials.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/45028503/0ba46b2/SAP2000.Video.Tutorials.part6.rar.html

Download FS:

http://www.fileserve.com/file/GG23k3n/SAP2000.Video.Tutorials.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/6cwbsHy/SAP2000.Video.Tutorials.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/z38AAy7/SAP2000.Video.Tutorials.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/9DDYTYc/SAP2000.Video.Tutorials.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/VzFGgNT/SAP2000.Video.Tutorials.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/sEzKNZ6/SAP2000.Video.Tutorials.part6.rar

Download SHR:

http://sharingmatrix.com/file/6119079/SAP2000.Video.Tutorials.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/6120505/SAP2000.Video.Tutorials.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/6118109/SAP2000.Video.Tutorials.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/6119089/SAP2000.Video.Tutorials.part4.rar
http://sharingmatrix.com/file/6120967/SAP2000.Video.Tutorials.part5.rar
http://sharingmatrix.com/file/6107405/SAP2000.Video.Tutorials.part6.rar

Download Uploading:

http://uploading.com/files/aa5ammf7/SAP2000.Video.Tutorials.part1.rar/
http://uploading.com/files/442af29d/SAP2000.Video.Tutorials.part2.rar/
http://uploading.com/files/da32e6de/SAP2000.Video.Tutorials.part3.rar/
http://uploading.com/files/dma9f6ba/SAP2000.Video.Tutorials.part4.rar/
http://uploading.com/files/d9ae4dd3/SAP2000.Video.Tutorials.part5.rar/
http://uploading.com/files/17ff2585/SAP2000.Video.Tutorials.part6.rar/

نویسنده: hfarahani48محل سکونت: تهران پستتاریخ: پنج‌شنبه 17 تیر 1389 - 23:48    عنوان:  

با سلام و تشکر از جناب آقای مهندسVakef,

ای کاش لینک منبع دانلود را در تمام آموزشها قرار می دادید تا شاید دیگر دوستان در صورت
اتصال در فرصت مناسب لینک کمکی می دادند تمام لینکها قسمت آخر متاسفانه کار نمی کنند...
هر چند در انتظار اتصال خواهیم ماند...
با تشکر مجددا...

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: جمعه 18 تیر 1389 - 09:35    عنوان:  

hfarahani48 نوشته است:
با سلام و تشکر از جناب آقای مهندسVakef,

ای کاش لینک منبع دانلود را در تمام آموزشها قرار می دادید تا شاید دیگر دوستان در صورت
اتصال در فرصت مناسب لینک کمکی می دادند تمام لینکها قسمت آخر متاسفانه کار نمی کنند...
هر چند در انتظار اتصال خواهیم ماند...
با تشکر مجددا...

یکی از لینکها را در گوگل جستجو کنید تا نتایج آشکار شود. مثلاً :

http://uploading.com/files/17ff2585/SAP2000.Video.Tutorials.part6.rar/

نویسنده: Vakefمحل سکونت: تهران پستتاریخ: یکشنبه 20 تیر 1389 - 19:24    عنوان:  

hfarahani48 نوشته است:
با سلام و تشکر از جناب آقای مهندسVakef,

ای کاش لینک منبع دانلود را در تمام آموزشها قرار می دادید تا شاید دیگر دوستان در صورت
اتصال در فرصت مناسب لینک کمکی می دادند تمام لینکها قسمت آخر متاسفانه کار نمی کنند...
هر چند در انتظار اتصال خواهیم ماند...
با تشکر مجددا...


معمولا منبع لینکهایی که می ذارم متفاوت هست . اما این آموزش از سایت معظم Downarchive و بخش Design معرفی شده است . متاسفانه بهترین و جامعترین سایتها با مشکل ف-ی-ل-ت-ر مواجه می شوند . این سایتها چون جامع هستند شامل مواردی مغایر با فضای تقریبا سالم اینترنتی هم می شوند . خود سایت بالا چند بار مشکل ف-ی-ل-ت-ر شاملش شده . به نظر من بستگی به خود شخص داره که چه طور ازش استفاده کنه . ولی نمیشه به خاطر یک دسته نامناسب 20 تا 30 دسته بسیار مفید و مناسب را به خاطر ف-ی-ل-ت-ر از دست داد . خودم سایت بالا را با کمی مراقبت بیشتر به جهت جامعیت مطالب توصیه می کنم . موفق باشید .

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: جمعه 12 آذر 1389 - 00:49    عنوان:  

video modeling a circular ramp with ETABS
http://www.4shared.com/file/M87KcthQ/VIDEO_MODELING_CIRCULAR_RAMP_W.html
منبع :
http://forum.civilea.com/showthread.php?tid=19252

نویسنده: adminمحل سکونت: همدان پستتاریخ: جمعه 12 آذر 1389 - 01:12    عنوان:  CSiBRIDGE-WATCH & LEARN

CSiBRIDGE-WATCH & LEARN
به نقل از : http://forum.civilea.com/showthread.php?tid=18696
CSI BRIDGE-INTRODUCTORY TUTORIAL-PART-1-2-3
http://ifile.it/8xuhsb6
CSiBridge-NAVIGATING THE INTERFACE
http://ifile.it/rhj4m8a
CSiBridge-DYNAMIC VEHICLE LOADING
http://ifile.it/yidzsm1
CSiBridge-DESIGN OF PRESTRESSED CONCRETE BOX GIRDER
http://ifile.it/65afo4q
CSiBridge-DESIGN OF PRECAST CONCRETE COMPOSITE GIRDER BRIDGES
http://ifile.it/undgwlt
CSiBridge-DESIGN OF STEEL GIRDER BRIDGES
http://ifile.it/d7ufc94
CSiBridge-AUTOMATED SEISMIC DESIGN
http://ifile.it/i7yb6qo
CSiBridge-STAGED ANALYSIS
http://ifile.it/sl9gfpwiransaze.com -> دانلود عکس، فيلم، فلش، پاورپوينت و ...

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

رفتن به صفحه : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  بعدی
صفحه 1 از 13
x